مطالب نوشته شده در موضوع «Official Website»


[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2018.04.06]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2018.04.06]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیو...

ادامه مطلب

[HENECIA ENTERTAINMENT JAPAN] Message from the establishment of the new company [2018.04.04]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HENECIA ENTERTAINMENT JAPAN] Message from the establishment of the new company [2018.04.04]

هیون یه سایت ژاپنی زیر نظر خودش به اسم HENECIA ENTERTAINMENT JAPAN ساخته. HTTPS://HENECIA.JP/NEWS/DETAIL.PHP?NID=796 HTTPS://WWW.HENECIAENTJAP...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2018.04.02]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2018.04.02]

آپدیت موبایل سایت ژاپن...

ادامه مطلب

[KHJ Official Site Notice] Kim Hyun Joong 2018 World Tour - Macau Performance [2018.04.02]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[KHJ Official Site Notice] Kim Hyun Joong 2018 World Tour - Macau Performance [2018.04.02]

آپدیت سایت رسمی هیون با خبر اجراش در ...

ادامه مطلب

[Schedule] Kim Hyun Joong Official Site Update [2018.04.01]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Schedule] Kim Hyun Joong Official Site Update [2018.04.01]

آپدیت برنامه های هیون در آپریل و می 2018 توی سایت ر...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2018.03.30]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2018.03.30]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی کیم هیو...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2018.03.26]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2018.03.26]

آپدیت موبایل سایت ژاپن...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2018.03.23]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2018.03.23]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیو...

ادامه مطلب

[Henecia JP] In Tokyo Kim Hyun Joong 2018 World Tour HAZE in Japan The long-awaited Encore performance will be held! [2018.03.22]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Henecia JP] In Tokyo Kim Hyun Joong 2018 World Tour HAZE in Japan The long-awaited Encore performance will be held! [2018.03.22]

آپدیت سایت هنسیای ژاپن با خبر یه اجرای انکور دیگه در توکیو برای تور جهان...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2018.03.19]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2018.03.19]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی کیم هیو...

ادامه مطلب

Kim Hyun Joong Official Updates - Merry White day 2018.03.14

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Kim Hyun Joong Official Updates - Merry White day 2018.03.14

آپدیت سایت های رسمی هیون با کلیپ و عکسهایی از تبریک روز سفید HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NHN0Y2YFJHC HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KIMHYUNJOONG/POSTS/1527543470634870 HTTPS://WWW.WEIBO.COM/2792518661/G7KYBLI8Q HTTPS://LINEBLOG.ME/KIMHYUNJOONG_0606/ARCHIVES/1016918.HTML HTTPS://HENECIA.JP/NEWS/DET...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2018.03.14]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2018.03.14]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیو...

ادامه مطلب

[Henecia JP Update] Kim Hyun Joong 2018 World Tour HAZE in Japan Osaka performance goods sale time decision! [2018.03.13]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Henecia JP Update] Kim Hyun Joong 2018 World Tour HAZE in Japan Osaka performance goods sale time decision! [2018.03.13]

آپدیت سایت هنسیای ژاپن با اطلاعیه حراج محصولات تور هیز هیون برای کنسرت اوساکا HTTPS://HENECIA.JP/GOODSNEWS/DETAIL.PHP?NID=104 HTTPS://HENECIA.JP/NEWS/DETAIL.PHP?N...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2018.03.12]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2018.03.12]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی کیم هیو...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2018.03.09]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2018.03.09]

آپدیت موبایل سایت ژاپن...

ادامه مطلب