مطالب نوشته شده در موضوع «fan art»


Calendar of April 2018 - Fanart by Melika and Zahra

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Calendar of April 2018 - Fanart by Melika and Zahra

تقویم های آپریل 2018 هیونی ، فن آرت مشترکی از من و...

ادامه مطلب

Calendar of March 2018 - Fanart by Melika and Zahra

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Calendar of March 2018 - Fanart by Melika and Zahra

تقویم های مارس 2018 هیونی ، فن آرت مشترکی از من و...

ادامه مطلب

My Fanart of Kim Hyun Joong World Tour HAZE

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
My Fanart of Kim Hyun Joong World Tour HAZE

فن آرت های خودم از تور جهانی هی...

ادامه مطلب

My Fanart of Kim Hyun Joong Haze Album Busan and Seoul Fan Signing Event

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
My Fanart of Kim Hyun Joong Haze Album Busan and Seoul Fan Signing Event

فن آرت های خودم از فن ساین آلبوم هیز هیون در بوسان ...

ادامه مطلب

My Fanart of Kim Hyun Joong Inner Core DVD and Bluray Photobook

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
My Fanart of Kim Hyun Joong Inner Core DVD and Bluray Photobook

فن آرت های خودم از فتوبوک بلوری و دی وی دی هیون در تور ژاپنی ای...

ادامه مطلب

Calendar of February 2018 - Fanart by Melika and Zahra

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Calendar of February 2018 - Fanart by Melika and Zahra

تقویم ماه فوریه 2018 هیونی ، فن آرت مشترکی از من و...

ادامه مطلب

[blancbelle Fanart] Limited handmade gifts for Haze in BKK for those Henecians I happen to meet [2018.03.29]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[blancbelle Fanart] Limited handmade gifts for Haze in BKK for those Henecians I happen to meet [2018.03.29]

فن آرت باحالی از هدایای ساخت دست فن ها که قراره در کنسرت بانکوک ب...

ادامه مطلب

[blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong ~ Thank you for the most precious and best white day gift ever [2018.03.17]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong ~ Thank you for the most precious and best white day gift ever [2018.03.17]

فن آرتی از تبریک بهترین و با ارزش ترین هدیه روز سفید از طرف هیون به ما (هن...

ادامه مطلب

[blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong ~ The picture in my head after watching your deer cam [2018.03.11]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong ~ The picture in my head after watching your deer cam [2018.03.11]

فن آرت باحالی از ویدئویی که هیون برای اعضای خاصش در سایتش منتشر کرده HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/BGLV5...

ادامه مطلب

[blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong and there still presents to be made! [2018.03.10]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong and there still presents to be made! [2018.03.10]

فن آرت باحالی از هیون در تور جهانی هیز 2018 اش HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/BGIWW...

ادامه مطلب

[blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong ~ Let’s have lots of fun in Japan next [2018.03.02]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong ~ Let’s have lots of fun in Japan next [2018.03.02]

فن آرت باحالی از خروج هیون از مکزیک و سفر خوبی ب...

ادامه مطلب

My Fanart of Happy Valentine Day 2018 to Hyun Joong and Henecia

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
My Fanart of Happy Valentine Day 2018 to Hyun Joong and Henecia

فن آرت های خودم از تبریک ولنتاین 2018 به هیون جونگ و ه...

ادامه مطلب

[blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong ~ It was an amazing Haze World Tour in Latin America! [2018.02.23]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong ~ It was an amazing Haze World Tour in Latin America! [2018.02.23]

فن آرت باحالی از هیون برای تور جهانی 2018 اش در آمریکای...

ادامه مطلب

[blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong ~ Thank you to all the Latin American Henecia. Let’s rock Mexico together [2018.02.21]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong ~ Thank you to all the Latin American Henecia. Let’s rock Mexico together [2018.02.21]

فن آرتی برای تشکر از هنسیاهای آمریکای لاتین بخاطر حضور پرش...

ادامه مطلب

[blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong ~ Happy Chinese New Year [2018.02.15]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong ~ Happy Chinese New Year [2018.02.15]

فن آرتی از تبریک سال ن...

ادامه مطلب